Skoči na glavno vsebino

Izjava o dostopnosti spletišča Vrtca Plavček

Vrtec Plavček pri osnovni šoli Tišina

Tišina 4b

9250 Tišina

Telefon:

 • tajništvo: (02) 539 16 10
 • ravnatelj: (02) 539 16 12
 • pomočnica ravnatelja: 051 645 137

e-mail: tajnistvo@os-tisina.si, ravnatelj Janko Durič: janko.duric@guest.arnes.si, Pomočnica ravnatelja Vrtca Plavček pri OŠ Tišina Martina Žemljič: martina.zemljic@guest.arnes.si

Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletno stran Vrtca Plavček pri OŠ Tišina, ki se nahaja na spletnem naslovu https://www.vrtecplavcek.si/. Vsem, ki vas zanima dogajanje na spletnih straneh našega vrtca, želimo zagotoviti pozitivno uporabniško izkušnjo. Spletne strani se trudimo približati najširšemu krogu uporabnikov, zato le-te sproti prilagajamo najranljivejšim skupinam.

Vrtec Plavček se zavezuje  v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInfV-A, 189/21 – ZDU-1M in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljnjem besedilu: ZDSMA) vsem uporabnikom omogočati dostopnost do vsebine spletišča na spletni povezavi https://www.vrtecplavcek.si/.

Na spletni strani je dodana funkcionalnost z vtičnikom SOGO, dostopnost na stopnji AA (WCAG 2.0), ki je skladna s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2, ki je zahtevan v ZDSMA, ki jih lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti.

Z vtičnikom »SOGO Dostopnost« obiskovalcem spletišča omogočamo, da prikaz spletišča prilagodijo svojim potrebam. Obiskovalci spletne strani lahko s pomočjo vtičnika spremenijo pisavo, povečajo črke, spremenijo kontrast barv na spletišču, ustavijo premike ter s podčrtovanjem naredijo hiperpovezave bolj vidne.

Stopnja skladnosti

Spletišče Vrtca Plavček je v največji možni meri skladno z ZDSMA.

Dostopnost

 • Z orodjem SOGO dostopnost omogočamo izbiro različnih velikosti pisav, barvnih kontrastov, uporabo berljive pisave, podčrtavanje povezav. Orodje se nahaja v desnem zgornjem kotu, mogoče ga je aktivirati s kombinacijo tipk ALT + A.
 • Velikost besedila se lahko v brskalniku spreminja brez izgube pomembnih informacij (CTRL + tipka plus, CTRL + tipka minus).
 • Vsebine so prilagodljive in berljive na različnih napravah in v različnih brskalnikih.
 • Večina slikovnega gradiva je opremljenega z alternativnimi opisi.
 • Vsebine niso časovno omejene.
 • Za iskanje vsebine na spletnih straneh je na voljo polje za iskanje.
 • Vsebine so organizirane v menijih in povezavah. Na vsaki strani se lahko s klikom na gumb Vrtec Plavček takoj vrnemo na izhodiščno stran.
 • Vsebina je strukturirana z uporabo označenih naslovov. Pri naslovih in povezavah uporabljamo logična imena.
 • Besedilo je berljivo in razumljivo. V največji možni meri se izogibamo kompleksnim besedilom.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča Vrtca Plavček nenehno spremljamo, posodabljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti (letni delovni načrt, poročila, publikacije, ceniki) so objavljeni v PDF obliki zapisa,
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov
 • organigrami
 • vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču https://www.vrtecplavcek.si/, kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili ZDSMA in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po elektronski pošti na e-naslov: igor.prsa@os-tisina.sijanko.duric@guest.arnes.si ali martina.zemljic@guest.arnes.si.  Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za nezmožnost odgovora v navedenem roku ustrezno utemeljili.

Nadzor nad izvajanjem določb ZDSMA

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom ZDSMA, lahko oddate opis in povezavo na nedostopno vsebino spletišča na Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo (v nadaljnjem besedilu: IRSID) po navadni pošti na naslov:  IRSID, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na e-naslov: gp.irsid@gov.si .

Povezava na spletno stran nadzornega organa: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/ .

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 19. aprila 2023 po metodi samoocene.

Pripomočki za slabovidne