Skoči na glavno vsebino

Vizija vrtca

Živimo in delamo v času nenehnih družbenih sprememb. Otrokom omogočamo učenje spretnosti in sposobnosti, ki jim bodo v pomoč vse življenje.

Podpiramo jih pri prepoznavanju, zavedanju njihovih močnih področij in področij rasti. Nudimo jim podporo pri oblikovanju pozitivne samopodobe, samostojnosti, odgovornosti, kritičnega mišljenja ter sposobnosti sodelovanja v skupini.

Življenje in delo v vrtcu je zasnovano na medsebojni odgovornosti, sodelovanju in razvijanju kulture dialoga z ožjo in širšo okolico. Upoštevamo otrokove individualne razlike v razvoju in učenju. Strokovno podpiramo in spremljamo otrokovo učenje in razvoj ter skrbimo za otrokovo dobro počutje.

Cilji in naloge predšolske vzgoje

  • razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih;
  • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah;
  • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanja čustvenega doživljanja in izražanja;
  • negovanje radovednosti, raziskovalnega dela, domišljije, intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja;
  • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja;
  • spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja;
  • posredovanje znanj iz različnih področij znanosti in vsakodnevnega življenja;
  • spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja;
  • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in skrbi za zdravje.
Pripomočki za slabovidne